Politikalarımız
Kalite Politikamız
Biz kaliteyi müşterilerimize verdiğimiz bir söz olarak görürüz. Kurulduğumuz günden bu zamana GMS standartlarında bir kalite anlayışı gözettik ve sürekli olarak geliştirmek için mesai harcadık. Benimsediğimiz kalite politikalarımız şöyledir;

• Kalite yönetim sistemimizin standartlarının, gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde, üretimin her aşamasında birim kalite hedeflerini tutturmak ve yüksek verimlilikte üretim yapmak
• Kaliteyi standart değil bir bakış açısı olarak benimsemek ve çalışanlarımız üzerinde bu bilincin oluşması için sürekli bilgilendirmeler yapmak
• Kalitenin sağlanması ve verimliliğin artırılması konusunda çalışanları cesaretlendirmek ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamak
• Global teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojileri üretim sistemimize dahil etmek
• Ürünlerimizin ve satış sonrasında verdiğimiz hizmetin kalitesiyle ulusal ve uluslararası pazarlarda öncü marka olmak
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
GÖÇMAKSAN A.Ş. olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Politikalarımız kapsamında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun bir yönetim mantığı benimseriz. Çalışanlarımız ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar ve sürekli kontrol altında tutarız. Bu bağlamda başlıca politikalarımız şöyledir.

• Faaliyetlerimizin bütün süreçleri işlerken, ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve çalışanlarımızca içselleşmesi için eğitim ve sürekli bilgilendirme faaliyetleri oluşturmak
• Hedef olarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığını benimsemek, diğer işletme politikalarını bu hedefe adapte etmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sektör markaları için örnek olmak
Çevre Politikamız
GÖÇMAKSAN A.Ş. olarak; yaşadığımız çevrenin bir parçası olduğunu biliyoruz. Çevremizi korumayı, kollamayı ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı istiyoruz. Bu bağlamda çevre politikalarımız şöyledir.

• Ulusal ve uluslararası belirlenen mevzuatlar gereği gerekli önlemleri almak ve belirlenen standartları oturmak
• Doğal kaynakları mümkün olduğunca az kullanmak ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek
• Üretim faaliyetlerimiz sırasında doğaya zarar verebilecek atıklar konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak
• Çevrenin korunması konusunda bilinç oluşturmak için personelimizi eğitmek ve çevre bilincini aşılamak
• Ürünlerimizin tasarım aşamasında çevreye verebilecekleri zararları öngörüp, gerekli önemleri almak

 

Tüm Hakları Saklıdır. GÖÇMAKSAN © 2018